Nye entrédøre

Der er et generelt ønske i ejerforeningen om nye entrédøre. For at undersøge hvor meget ejerne i foreningen er villige til at lægge i egenbetaling for en ny dør, har bestyrelsen oprettet en formular i foreningens IT-platform, der kan findes Continue reading

Valg til bestyrelsen

Ifm. generalforsamlingen ser opstillingslisten til bestyrelsen således ud: Ikke på valg: Asbjørn Laurberg, bestyrelsesmedlem Anders Gregersen, bestyrelsesmedlem Helle B. Knudsen, bestyrelsesmedlem På valg: Martin Østergaard Clausen, bestyrelsesmedlem Genopstiller ikke: Lars Hvalsum, bestyrelsesmedlem Marianne Conrad, suppleant Anne Marie Michael, suppleant Der Continue reading

Aflæsning af varmeforbrug

Har du/I oplevet uregelmæssigheder ifm. aflæsning af varme – f.eks. at der er registreret et forbrug over det normale, eller at tallene der er aflæst er de samme som sidste år. Så skriv til hjaelp@efvs.dk med relevant information, hurtigst muligt.