Aflæsning af varmeforbrug

Har du/I oplevet uregelmæssigheder ifm. aflæsning af varme – f.eks. at der er registreret et forbrug over det normale, eller at tallene der er aflæst er de samme som sidste år. Så skriv til hjaelp@efvs.dk med relevant information, hurtigst muligt.

Generalforsamling

Onsdag den. 27. maj 2015 afholdes der ordinær generalforsamling i Virumhallerne. Tidspunkt: 19:00-22:00. Dagsorden: Valg af dirigent. Præsentation af den nuværende  bestyrelse samt medlemmernes arbejdsområder. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. Forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor. Continue reading